Disclaimer

De inhoud van onze website wordt met grote zorgvuldigheid samengesteld. Het is echter altijd mogelijk dat bepaalde informatie na verloop van tijd is verouderd of niet meer juist is. Voor eventuele gevolgen voor derden die voortkomen uit deze website aanvaren wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid. Aan de inhoud van deze website kan daarom geen enkel recht worden ontleend. Deze disclaimer is niet bedoeld aansprakelijkheid uit te sluiten in gevallen waarbij het uitsluiten van aansprakelijkheid niet is toegestaan volgens de geldende Nederlandse wet.

 

Copyright

Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze website, te weten alle teksten, afbeeldingen en software komen toe aan tafelbladenoutlet.nl, onderdeel van Old Dutch Wood B.V. te Dordrecht. Informatie op deze site ongeacht de verschijningsvorm (zoals teksten, afbeeldingen of software) mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van tafelbladenoutlet.nl.

 

Door ons verzonden e-mail

Informatie die door ons per e-mail wordt verzonden, is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het is verboden voor anderen dan de geadresseerde deze informatie te gebruiken. Ook het vermenigvuldigen, openbaar maken, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de juiste en/of volledige overdracht van de inhoud van verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst ervan. Aan de door ons aan u gezonden informatie kan geen enkel recht ontleend worden.

 

Privacyverklaring

Uiteraard gaan wij altijd met respect om met de privacy van onze websitegebruikers en klanten. Wij behandelen uw persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk. Ook stellen wij persoonlijke gegevens niet ter beschikking aan derden. Wel is het mogelijk dat wij reacties van websitebezoekers gebruiken om daarmee onze website te verbeteren.

Ook kunnen wij in enkele gevallen persoonlijke gegevens gebruiken om u te informeren over websiteverbeteringen, speciale aanbiedingen en acties. Stelt u hierop geen prijs, dan kunt u een e-mail sturen naar info@tafelbladenoutlet.nl.